WICE โชว์แผนธุรกิจและกลยุทธ์การเติบโต บล.กรุงศรี

14

นายชูเดช คงสุนทร (ขวา) กรรมการผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ไวส์ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (WICE) รับมอบของที่ระลึกจากนายชัยยศ จิวางกูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) ในโอกาสนำเสนอข้อมูลแผนการดำเนินงาน แนวโน้มการเติบโตทางธุรกิจ โดยได้รับเกียรติจากเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิเคราะห์และเจ้าหน้าที่การตลาดเข้าร่วมรับฟังข้อมูลเป็นจำนวนมาก ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 3 สำนักงานใหญ่ บริษัทหลักทรัพย์กรุงศรี จำกัด (มหาชน) อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชิดลม เมื่อเร็วๆนี้