WeWork ผนึก NGEE ANN POLYTECHNIC เสริมแกร่งสตาร์ทอัพ

14

WeWork (WeWork) แพลตฟอร์มที่ให้บริการพื้นที่ทำงาน คอมมูนิตี้ และบริการต่างๆ แก่ผู้สร้างสรรค์ทุกคน เพื่อนำมาซึ่งการใช้ชีวิตที่มีคุณภาพ ได้ลงนามบันทึกความเข้าใจ (MoU) กับ Ngee Ann Polytechnic เพื่อร่วมกันจัดทำโครงการ Global Entrepreneurship Initiative (GEI) ซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมศักยภาพให้กับผู้บริหารรุ่นใหม่ให้มีมุมมองและวิสัยทัศน์ที่แข็งแกร่งในระดับภูมิภาค

WeWork เพิ่งเปิดตัว WeWork Labs ที่ WeWork City House ในสิงคโปร์ และเตรียมที่จะเปิดที่กรุงเทพฯ ในช่วงปลายปี 2561 ความร่วมมือระหว่าง WeWork และโรงเรียน Ngee Ann Polytechnic จะครอบคลุมด้านการฝึกงานภายใต้โครงการ GEI การให้บริการพื้นที่เช่าและสมาชิกภาพของ WeWork แก่ Ngee Ann Polytechnic และโครงการฝึกอบรมภายใต้การดูแลร่วมกันเพื่อตอบสนองความต้องการของชุมชนในเมืองสำคัญๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น กรุงเทพฯ โฮจิมินห์ซิตี้ และจาการ์ตา

ด้วยความมุ่งมั่นของ WeWork ในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับชุมชนและระบบนิเวศน์ ความร่วมมือกับ WeWork Labs ในครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา เพื่อให้ได้รับมุมมองและประสบการณ์ที่แข็งแกร่งมากขึ้นในระดับภูมิภาค ผ่านการฝึกงานในธุรกิจสตาร์ทอัพที่อยู่ภายใต้โครงการ WeWork Labs ควบคู่ไปกับการปลดล็อคศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตในภูมิภาคอาเซียน

ทูโรชาส “ที” ฟูอาด กรรมการผู้จัดการ WeWork เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “เรามุ่งมั่นที่จะกระตุ้นการพัฒนารูปแบบการทำงานในอนาคต ด้วยความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ของเราที่ยาวนานถึง 8 ปีในธุรกิจนี้ การเปิดให้บริการ WeWork Labs ที่ประเทศสิงคโปร์จะช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ชาวสิงคโปร์ในการเชื่อมต่อกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคนี้ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้จะกลายเป็นศูนย์กลางแห่งนวัตกรรมในอนาคตและเป็นผู้เล่นรายสำคัญในระดับโลก ดังจะเห็นได้จากรูปแบบธุรกิจและไอเดียต่างๆ ที่สร้างสรรค์ขึ้นจากภูมิภาคนี้ ความร่วมมือกับ Ngee Ann Polytechnic ในครั้งนี้จะช่วยให้เราสนับสนุนระบบนิเวศน์ที่กำลังเติบโตนี้ได้ดียิ่งขึ้น ด้วยการเชื่อมโยงนักศึกษาเข้ากับผู้ประกอบการในท้องถิ่นและธุรกิจสตาร์ทอัพที่อยู่ในชุมชนระดับโลกของเรา ควบคู่ไปกับการใช้ประโยชน์จากเครือข่ายระดับโลกของเราเพื่อยกระดับการพัฒนาสู่ขั้นถัดไป”

ความร่วมมือกับ Ngee Ann Polytechnic มีจุดมุ่งหมายเพื่อเสริมสร้างทักษะให้กับคนรุ่นใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

คลาเรนซ์ ที ผู้อำนวยการ Ngee Ann Polytechnic กล่าวว่า “ภารกิจหลักของ Ngee Ann Polytechnic คือการเตรียมความพร้อมให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อการทำงานในอนาคต ความร่วมมือกับ WeWork Labs จะช่วยให้เราเสริมสร้างทักษะความเป็นผู้ประกอบการและการทำธุรกิจระหว่างประเทศให้แก่นักศึกษาได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งเรามองว่าคุณลักษณะทั้งสองอย่างนี้มีความจำเป็นอย่างมากต่อความสำเร็จในอนาคต”

พิธีลงนามในบันทึกความเข้าใจ จัดขึ้นที่ WeWork Asia Centre ในกรุงเทพฯ โดยนายทูโรชาส “ที” ฟูอาด กรรมการผู้จัดการ WeWork เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ซ้าย) และ นายคลาเรนซ์ ที ผู้อำนวยการ Ngee Ann Polytechnic (ขวา) โดยมีนายเอเดรียน ตัน หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการ WeWork เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ร่วมพิธี

ภายใต้ขอบเขตความร่วมมือที่ครอบคลุมเมืองใหญ่ๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น สิงคโปร์ กรุงเทพฯ โฮจิมินห์ซิตี้ และจาการ์ตา Ngee Ann Polytechnic จะทำงานร่วมกับ WeWork Labs เพื่อเพิ่มโอกาสการฝึกงานให้กับนักศึกษาภายใต้โครงการ GEI กับธุรกิจสตาร์ทอัพในประเทศและต่างประเทศของ WeWork Labs นอกจากนี้ WeWork จะนำเสนอโครงการสมาชิกให้แก่ Ngee Ann Polytechnic เพื่อเข้าใช้บริการพื้นที่ที่ใช้ทำงานร่วมกัน รวมถึงเครือข่ายระดับโลกซึ่งครอบคลุมพื้นที่ทำงานในเมืองสำคัญๆ ในภูมิภาคนี้ เช่น กรุงเทพฯ โฮจิมินห์ซิตี้ และจาการ์ตา สำหรับการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับระบบนิเวศน์ Ngee Ann Polytechnic จะร่วมมือกับ WeWork Labs พัฒนาและนำเสนอโครงการฝึกอบรมที่มีการปรับแต่งแบบเฉพาะบุคคลให้กับชุมชน และมีการดูแลให้คำแนะนำแก่นักศึกษาที่เข้าฝึกงาน

โครงการความร่วมมือนี้อยู่ภายใต้การดูแลของนายเอเดรียน ตัน หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการของ WeWork เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายเอเดรียนเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการของ Vietnam Innovative Startup Accelerator (VIISA) ซึ่งเป็นโครงการ Accelerator ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโครงการนวัตกรรม ความเป็นผู้นำและความเชี่ยวชาญของนายเอเดรียนจะช่วยสนับสนุนผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพหน้าใหม่ให้ก้าวเข้าสู่ตลาดในประเทศและชุมชนระดับโลกที่กำลังพัฒนาเติบโต

นายเอเดรียน ตัน หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการของ WeWork เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ กล่าวว่า “ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีโอกาสทางธุรกิจมากมายที่มักจะถูกมองข้าม ความร่วมมือกับ Ngee Ann Polytechnic คือกุญแจสำคัญในการเชื่อมต่อสิงคโปร์เข้ากับภูมิภาคนี้ เยาวชนในปัจจุบันจำเป็นที่จะต้องเสริมสร้างทักษะที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้สามารถทำงานในแวดวงอุตสาหกรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรามั่นใจว่าความร่วมมือนี้จะช่วยบ่มเพาะระบบนิเวศน์ของธุรกิจสตาร์ทอัพ และเปิดช่องทางใหม่ๆ ในการให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษาเพื่อปลดปล่อยศักยภาพที่แท้จริงในระดับภูมิภาค”

การจัดตั้ง WeWork Labs ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แสดงให้เห็นถึงศักยภาพในการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานในท้องถิ่นผ่านทาง Accelerator รวมไปถึงศูนย์สร้างสรรค์นวัตกรรมในองค์กร และพันธมิตรในภาคอุตสาหกรรม

WeWork Labs เปิดตัวครั้งแรกเมื่อต้นปี 2561 มีสำนักงานตั้งอยู่ที่สหรัฐฯ เกาหลี บราซิล อิสราเอล อินเดีย ฯลฯ โดยทำหน้าที่เป็นแพลตฟอร์มการสร้างสรรค์นวัตกรรมสำหรับธุรกิจสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น โดยใช้แนวทางที่แปลกใหม่และปรับเปลี่ยนให้เข้ากับธุรกิจแต่ละราย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการประสบความสำเร็จอย่างแท้จริง ด้วยเครือข่ายชุมชนระดับโลกของ WeWork ซึ่งมีสมาชิกกว่า 320,000 ราย WeWork Labs เป็นศูนย์กลางให้กับผู้ประกอบการและสตาร์ทอัพหน้าใหม่ของประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยสมาชิกจะสามารถเข้าร่วมโครงการต่างๆ รวมถึงบริการให้คำแนะนำ การลงทุน และทรัพยากรด้านการศึกษา เพื่อช่วยในการพัฒนาธุรกิจให้เติบโต

ภายใต้สภาวะการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นายกรัฐมนตรี ลี เซียนลุง ของสิงคโปร์ ได้กล่าวปาฐกถาในการประชุมเวทีเศรษฐกิจโลกว่าด้วยอาเซียน (World Economic Forum on ASEAN) ซึ่งจัดขึ้นที่ฮานอย เมื่อเดือนกันยายน 2561 โดยระบุว่า ภายในปี 2573 สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ASEAN) จะกลายเป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 4 ของโลก รองจากสหรัฐฯ จีน และสหภาพยุโรป และจะมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมแนวคิดและทรัพยากรต่างๆ เพื่อขับเคลื่อนคลื่นลูกที่ 4 ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งจะสร้างประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อเศรษฐกิจและประชาชนในภูมิภาคนี้

ในระดับโลก WeWork Labs อยู่ภายใต้การจัดการดูแลของ โรอี แอดเลอร์ รองประธานอาวุโส หัวหน้าฝ่าย WeWork Labs ทั่วโลก ซึ่งเป็นสมาชิกในทีมบริหารมานาน โดยเริ่มต้นทำงานกับ WeWork ในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์เมื่อปี 2556 และตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา มีบทบาทสำคัญในการจัดตั้งฝ่ายการจัดการผลิตภัณฑ์ ฝ่ายวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฝ่ายออกแบบดิจิทัล และฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลของ WeWork ขณะเดียวกัน ประทีป ซิงห์ หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการทั่วโลกของ WeWork Labs ทำหน้าที่เป็นหัวหอกสำคัญในการขยายโครงการให้ครอบคลุมทั่วโลกเพื่อรองรับกลุ่มธุรกิจสตาร์ทอัพที่อยู่ในช่วงเริ่มต้น

ด้วยโครงการฝึกอบรมที่คัดสรรเป็นพิเศษ พร้อมทรัพยากรภายในองค์กร และโครงการให้คำแนะนำที่แข็งแกร่ง สำนักงานของ WeWork Labs แต่ละสาขาพร้อมให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการและธุรกิจสตาร์ทอัพจากทุกกลุ่มอุตสาหกรรมซึ่งมีภูมิหลังที่หลากหลาย WeWork Labs แต่ละแห่งมีผู้จัดการห้องปฏิบัติการที่ทำหน้าที่ประสานงานและสร้างสรรค์นวัตกรรมโดยมุ่งเน้นความสำเร็จของสมาชิก โดยจะมีการจัดหาทรัพยากรด้านการศึกษาที่หลากหลาย ตั้งแต่การประชุมกลุ่มย่อยและการบรรยายให้ความรู้ ไปจนถึงการพบปะพูดคุยแบบตัวต่อตัว และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งจะช่วยให้สมาชิกได้เรียนรู้ทุกสิ่ง ตั้งแต่การจัดทำบัญชีและการตลาด ไปจนถึงการว่าจ้างบุคลากรและการติดต่อนักลงทุน

นอกจากนี้ WeWork Labs มองว่าการขยายตัวนี้เป็นโอกาสสำคัญในการสร้างความร่วมมือกับองค์กรและโครงการต่างๆ ในสิงคโปร์และประเทศอื่นๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ WeWork Labs ประสานงานร่วมกับ Accelerator, Incubator, Venture Capital (VC) และบริษัทขนาดใหญ่ เพื่อขยายช่องทางให้แก่พันธมิตรในท้องถิ่น นักลงทุน และบริษัทต่างๆ รวมทั้งขับเคลื่อนการสร้างสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคตทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และทั่วโลก WeWork Labs เริ่มต้นให้ความช่วยเหลือแก่ธุรกิจสตาร์ทอัพกลุ่มแรกในสิงคโปร์เมื่อเดือนกันยายน 2561