คอตโต้ คว้ารางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

22

บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้องภายใต้แบรนด์ “คอตโต้” (COTTO) โดย นายสิทธิพล ภูทอง ผู้จัดการบริหารทรัพยากร เข้ารับมอบโล่รับรองมาตรฐาน โรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ หรือ ECO Factory เป็นมาตรฐานของสภาอุตสาหกรรมที่ให้การรับรองแก่โรงงานที่มีคุณลักษณะสำคัญตามเกณฑ์มาตรฐานที่กระทรวงอุตสาหกรรมกำหนดทั้งในด้านการจัดการของเสีย การใช้วัตถุดิบและพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการดำเนินกิจกรรมที่น่าเชื่อถือ มีการเกื้อกูลกับผู้มีส่วนได้เสียหรือสังคมโดยรวมจาก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย โดยนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวสมจิณณ์ พิลึก รองผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ให้เกียรติร่วมในพิธี ในงานสัมมนาวิชาการประจำปี 2561 “Eco Innovation Forum 2018” ภายใต้แนวคิด Toward the Smart Eco-city and Sustainable Urbanization ซึ่งจัดขึ้นโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา