น้ำผลไม้ชบา สนับสนุนโครงการค่ายอาสา HCC

29

บริษัท ชบาบางกอก จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายน้ำผลไม้พร้อมดื่มตราชบา (CHABAA) เปิดใจให้ลิ้มลองความหลากหลายของน้ำผลไม้ 100% ให้การสนับสนุนน้ำผลไม้กล่องรส น้ำมะพร้าว 100% และน้ำมะพร้าวผสมช็อกโกแลต 100% ให้กับโครงการค่ายอาสา HCC (HONDA CITY CLUB) จากพี่สู่น้องประจำปี 2561” ซึ่งเป็นโครงการช่วยเหลือโรงเรียนขนาดเล็กที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการปรับปรุงสถานศึกษา อาทิ โรงอาหาร และอาคารเรียนที่ทรุดโทรม พร้อมร่วมบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษา เพื่อเป็นการส่งต่อความสุขและความอร่อยด้วยคุณประโยชน์จากน้ำผลไม้แท้ให้แก่เด็กนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ณ โรงเรียนบ้านดงใน อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี