เข้มแข็ง คึกคัก งานแสดงวงดนตรีตำรวจโลกครั้งที่ 23

17

โครงการเอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟร้อนท์ ได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่จัดงานแสดงวงดนตรีตำรวจโลกครั้งที่ 23 ซึ่งจัดเป็นครั้งแรกในประเทศไทย และประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ภายใต้ความร่วมมือของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ, ตำรวจนครบาลโตเกียว, กองกำลังตำรวจพม่า, กองกำลังตำรวจสิงคโปร์

ภายในงานได้มีการจัดแสดงขบวนพาเหรดขึ้นระยะทางกว่า 0.5 กิโลเมตร เพื่อคืนความสุขให้กับประชาชนด้วยเสียงดนตรีท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติร่วมชมความยิ่งใหญ่ตระการตาในครั้งนี้อย่างเนืองแน่น

งานในครั้งนี้มี 4 ประเทศเข้าร่วม ได้แก่ ประเทศไทย ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา โดยการแสดง ดนตรีตำรวจโลก มีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์อันไร้พรมแดนจากตำรวจสู่ประชาชน และ จากตำรวจไทยสู่ตำรวจโลก ผ่านภาษาที่เป็นสากล คือ ภาษาแห่งเสียงดนตรี

สำหรับงานดนตรีตำรวจโลก ได้เริ่มจากสำนักพิมพ์ไมนิจิ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ตำรวจผู้ทำหน้าที่ดูแลประชาชนได้ใช้ดนตรีเป็นภาษาสากล ในการสร้างความสัมพันธ์และก่อเกิดความร่วมมือให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยงานดนตรีตำรวจโลกได้มีการเชิญวงดุริยางค์ตำรวจ จากหลายประเทศร่วมกันซึ่งเป็นการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์กับวงดุริยางค์ของแต่ละประเทศในทุกภูมิภาค