สุขกันเถอะเรา จุฬาฯ 2516

37

นายเจน นำชัยศิริ (ที่ 5 จากซ้ายมือ) ประธานคณะกรรมการจัดงาน พร้อมคณะผู้จัดงาน ขอเชิญนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นปี 2516 ทั้ง 15 คณะ เข้าร่วมงาน “สุขกันเถอะเรา จุฬาฯ 2516” ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ศาลาพระเกี้ยว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ CU.dadMoD.org