ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านเทพคีรี อำเภอนาวัง หนองบัวลำภู

221

เมื่อรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนชุมชนให้ลุกขึ้นมาสนใจจัดการเรื่องท่องเที่ยว ภายใต้โครงการ “ไทยนิยมยั่งยืน” ผ่านการดำเนินกิจกรรม “ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี” เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ค้นหาต้นแบบการสร้างเสน่ห์ชุมชนภายใต้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ นำมาสร้างสรรค์สู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยวโดยสำนักงานพัฒนาชุมชน จังหวัดหนองบัวลำภู มีหลากหลายชุมชนที่ขานรับนโยบายอย่างแข็งขัน

เป็นหนึ่งในชุมชนที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองบัวลำภู เล็งเห็นถึงศักยภาพ และได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ของจังหวัดหนองบัวลำภู ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ค้นหาต้นแบบการสร้างเสน่ห์ชุมชนภายใต้วิถีชีวิต ภูมิปัญญา และผลิตภัณฑ์ นำมาสร้างสรรค์สู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเป็นอีกแหล่งท่องเที่ยว
หนึ่งในชุมชนที่มีความกระตือรือร้น ขานรับต่อแนวนโยบายดังกล่าวได้แก่ บ้านเทพคีรี อำเภอนาวัง จังหวัดหนองบัวลำภู ชาวบ้านเทพคีรีเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ผู้คนต่างมีพื้นฐาน ได้สัมผัสและรู้จักกับการท่องเที่ยวดีอยู่แล้ว ด้วยว่าภายในชุมชนก็มีของดีซ่อนอยู่ไม่น้อย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนา วัฒนธรรม และธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวที่ให้ความรู้ สัมผัสวิถีชุมชน เหมาะสำหรับคนที่อยากเข้าถึงวิถีชุมชนอย่างแท้จริง

อันที่จริง การท่องเที่ยวที่จะให้สนุกร่วมกันทั้งผู้ไปเยือน และเจ้าบ้านหรือคนในชุมชน ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ผู้คนในชุมชนเองก็เปิดใจต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วย สำหรับชาวบ้านในชุมชนเทพคีรี นับว่ามีความพร้อมเป็นอย่างมาก ทั้งด้านผู้คน สถานที่ และเรื่องเล่าเฉพาะถิ่นเพื่อนบ้านที่อยู่ในเขตอำเภอใกล้เคียงเล่าให้ฟังว่า ชุมชนบ้านเทพคีรีค่อนข้างที่ความกระตือรือร้น และพร้อมต้อนรับผู้มาเยือน ซึ่งจากที่ได้ไปสัมผัสก็นับว่า ชาวบ้านที่นี่เปิดใจไม่น้อย ทั้งยังมีกลุ่มการบริหารงานในด้านต่างๆ ที่จะช่วยส่งเสริมการจัดการท่องเที่ยวในชุมชนให้ผู้มาเยือนด้วย เช่นกลุ่มอาหาร กลุ่มจัดสถานที่ กลุ่มจัดการแสดง กลุ่มนำเที่ยว เป็นต้น การท่องเที่ยวจึงไม่ใช่เรื่องใหม่ ที่ทำให้ชาวบ้านรู้สึกอึดอัดเมือมีคนแปลกหน้าไปเยือนถิ่น
ชุมชนบ้านเทพคีรี เป็นชุมชนที่มีความพร้อม เห็นได้จากการมีศาลาประชาคมที่จัดตั้งอย่างเรียบร้อย และชาวบ้านใช้ที่นี่เป็นศูนย์รวมการจัดการและจัดกิจกรรมทางการท่องเที่ยว ที่ชาวบ้านของหมู่บ้านเองก็ได้รับการอบรมเกี่ยวกับการให้บริการทางการท่องเที่ยวมาเป็นอย่างดี

มีการจัดเตรียมต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยการรำฟ้อนอย่างสวยงาม พร้อมซุ้มชิมอาหาร และช้อปปิ้งสินค้าหัตถกรรมที่ชาวบ้านอยากจะนำเสนอ ภายในบริเวณหมู่บ้านสามารถเดินชมได้ หรือจะนั่งรถอีแต๋นทัวร์ภายในหมู่บ้านก็ดี ในหมู่บ้านยังมีกิจกรรมสำหรับนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะสิ่งที่โดดเด่นเป็นที่สนใจของผู้ไปเยือน คือ การชมการทอผ้าโดยฝีมือชาวบ้านในชุมชน และที่สำคัญเป็นเอกลักษณ์ของที่นิ่คือ การชมการเป่าแก้ว ซึ่งเป็นโครงการส่งเสริมอาชีพของชาวบ้าน ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ความรู้แล้ว ยังได้มีโอกาสชมผลงานการเป่าแก้วที่มีความสวยงาม ถือเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถีอย่างแท้จริง
หอพระอุปคุต ที่วัดเทพนิมิต เป็นแหล่งท่องเที่ยวศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวบ้านอยากแนะนำให้คนต่างพื้นที่ได้ไปเยือน ด้วยชาวบ้านเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์มาก และตั้งแต่มีการประดิษฐานพระอุปคุตไว้ที่นี่ ผู้คนในชุมชนต่างรู้สึกกันว่าชีวิตมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นเป็นลำดับ ต่อมาเมื่อมีใครจะทำการสิ่งใดๆ ให้สำเร็จ ก็มักมาขอพรจากพระอุปคุต ณ สถานที่แห่งนี้เอง

จากหอพระอุปคุต วัดเทพนิมิต ไปไม่ไกลนัก จะเป็นที่ตั้งของวัดป่าธัมมาวิปัสสนาราม ที่มีศาลาการเปรียญ ขนาดใหญ่ ที่ตั้งไว้แบบรับลมจากทุกทิศทาง ให้ความร่มรื่น เย็นสบาย มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ให้ความรื่นรมย์ดีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่ชาวบ้านเทพคีรี ภูมิใจนำเสนอได้แก่ วัดพุทธบรรพต ถ้ำผาเจาะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลที่มีชื่อเสียงในฐานะแหล่งท่องเที่ยว เหมาะสมสำหรับผู้ที่รักการผจญภัยแบบเบาๆ ด้วยว่าต้องมีร่างกายที่ฟิตมากพอ สามารถเดินขึ้นบันได 528 ขั้น เพื่อไปชมบรรยากาศธรรมชาติแบบพานอรามาให้เต็มๆ ตากัน
ชุมชนบ้านเทพคีรีค่อนข้างที่จะพร้อมรับนักท่องเที่ยว เนื่องจากเป็นหมู่บ้านที่อุดมไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายรูปแบบ เช่น แหล่งท่องเที่ยวเชิงศาสนาแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อคือ ถ้ำผาเจาะ ถือว่าเป็น Unseen และเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวมากมายให้เข้ามาเยี่ยมชมชุมชนบ้านเทพคีรี และศักยภาพของชาวบ้านเทพคีรี ก็มีความเข้มแข็งและพร้อมที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน นอกจากนี้ ยังมีการชมไร่เกษตรผสมผสาน ที่ปลูกพืชผักผลไม้ในพื้นที่ 7 ไร่ เป็นการท่องเที่ยวเชิงเกษตรและวิถีชุมชนที่มีเสน่ห์ไม่น้อย

การท่องเที่ยวเยี่ยมชมหมู่บ้านเทพคีรี จึงให้ทุกคนได้สัมผัสวิถีชาวบ้านที่อบอุ่นเป็นกันเอง ได้รื่นรมย์กับแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบร่มรื่น และตื่นตาตื่นใจไปกับทัศนียภาพจากที่สูง ด้วยการผจญภัยไปขึ้นเขาเข้าถ้ำผาเจาะกัน เรียกว่าเที่ยวได้ครบรส ครบทุกบรรยากาศกันเลย