กระเช้าหัตถศิลป์ไทย แทนใจแด่แม่ที่รัก

48

ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) หรือ SACICT ขอเชิญร่วมส่งความรัก เพื่อตอบแทนพระคุณแม่ด้วยกระเช้าหัตถศิลป์ไทย ที่ผ่านการคัดสรรคุณภาพจาก SACICT มีทั้งของใช้ของตกแต่งบ้านประเภทงานผ้าทอมือ เครื่องจักสาน เครื่องเซรามิก และเครื่องเงิน ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมดนี้ เป็นผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และกลุ่มสมาชิก SACICT หรือจะสามารถเลือกผลิตภัณฑ์อื่นๆ เพื่อนำมาจัดเป็นกระเช้าสุดพิเศษในรูปแบบของตนเองได้เช่นกัน
ผู้สนใจที่กำลังมองหาของขวัญหรือกระเช้าสำหรับมอบในช่วงเทศกาลวันแม่ สามารถมาเยี่ยมชม และเลือกซื้อได้ทุกวันที่ ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือสอบถามโทร. 1289