รพ.กรุงเทพ จัดงาน วันเบาหวานโลก 2018

69

รพ. กรุงเทพ เชิญร่วมงาน วันเบาหวานโลก 2018 เพราะครอบครัวคือส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน วันที่ 12-14 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์เบาหวาน ไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ รพ.กรุงเทพ ขอเชิญชวนประชาชนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงาน “วันเบาหวานโลก 2018” ภายในงานพบกับกิจกรรม อาทิ การตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว (จำนวน 50 ท่านต่อวัน) สาธิตการทำอาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน รู้จักการออกกำลังกายอย่างไรให้พอดี นอกจากนี้ ยังมีสินค้าและผลิตภัณฑ์อาหาร ผัก ผลไม้เพื่อสุขภาพ รวมถึงยังมีกิจกรรมที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานและร่วมสนุกอีกมากมาย ทั้งนี้ โรคเบาหวานไม่เพียงส่งผลกับคุณภาพชีวิต แต่ยังอาจรุนแรงมากขึ้นหากไม่ได้รับการดูแลที่ดี ดังนั้นการป้องกันก่อนเกิดเบาหวานคือสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะคนในครอบครัว หากทุกคนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง ดูแลใส่ใจกันอย่างถูกวิธี ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปพร้อมๆ กัน ย่อมช่วยให้ทุกคนห่างไกลจากโรคเบาหวานได้ เพราะครอบครัวคือส่วนสำคัญในการรักษาเบาหวาน ในระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 08.00-12.00 น. ณ บริเวณหน้าห้องอาหาร ชั้น 1 โรงพยาบาลกรุงเทพ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ โทร.02-755-1129 หรือ Call Center โทร.1719