“ตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2” คว้ารางวัลตลาดมาตรฐาน “ตลาดสดติดดาว”

36

นายบุรนิส สนธิขันธ์ รองผู้จัดการทั่วไปฝ่ายตลาด บริษัท นัมเบอร์วันแลนด์ จำกัด ผู้พัฒนาตลาดนัมเบอร์วัน ราม 2 ซึ่งเป็นตลาดใหญ่และครบวงจรที่สุดในกรุงเทพฯ ตะวันออก เป็นตัวแทนในการรับมอบรางวัล “ตลาดสดติดดาว” จาก นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ในพิธีเปิดตัวโครงการตลาดสดติดดาว เพื่อสนับสนุนตลาดสดที่มีศักยภาพ และความพร้อมในการดูแลรักษามาตรฐานของตลาดสด ซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดี จำหน่ายสินค้าหลากหลาย และคุณภาพดี โดยมีหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก 4 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค 2.ด้านความปลอดภัยอาหาร 3.ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม 4.ด้านความพร้อมในการรองรับการตลาดยุคใหม่ ณ กระทรวงพาณิชย์ เมื่อเร็วๆ นี้