รพ.วัฒนโอสถจัดงานเดือนรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม

44

ศ.พิเศษ นพ.ธีรวุฒิ คูหะเปรมะ ผู้อำนวยการ รพ.วัฒโนสถ เป็นประธานเปิดงาน เดือนรณรงค์ต่อต้านโรคมะเร็งเต้านม “Breast Cancer Awareness Month 2018” พร้อมเปิดให้บริการ Sunday Clinic: High Risk Breast Cancer “คลินิกกลุ่มเสี่ยงสูงมะเร็งเต้านม” โดยมี ศ.นพ.ศุภกร โรจนนินทร์ ศัลยแพทย์มะเร็งเต้านม และผู้อำนวยการศูนย์เต้านม รพ.วัฒโนสถ, นพ.สาธิต ศรีมันทยามาศ ศัลยแพทย์มะเร็งเต้านม และ ศ.ดร.นพ.วิปร วิประกษิต แพทย์ด้านพันธุศาสตร์ ในการร่วมรณรงค์การตรวจคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงสูงต่อโรคมะเร็งเต้านม และความสำคัญของการการตรวจหาการกลายพันธุ์ของยีนที่ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ต่อการเป็นมะเร็งเต้านม ที่ รพ.วัฒโนสถ เมื่อเร็วๆ นี้