กองทัพอากาศรับมอบเฮลิคอปเตอร์ เอช225เอ็ม 2 ลำใหม่

27

กองทัพอากาศไทยรับมอบเฮลิคอปเตอร์ รุ่น เอช225เอ็ม (หรือชื่อเดิมคือรุ่น อีซี725) เฮลิคอปเตอร์ที่มีบทบาทการใช้งานอเนกประสงค์ ลำที่ 7 และ 8 เข้าสู่ฝูงบินแล้ว

กองทัพอากาศมีคำสั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์ รุ่น เอช 225 เอ็ม จำนวน 12 ลำ ตามโครงการปรับปรุงฝูงบินให้ทันสมัยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 และการรับมอบเฮลิคอปเตอร์ลำใหม่ทั้งสองลำครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของสัญญาคำสั่งซื้อที่ทำไว้ในปี พ.ศ. 2559 โดยทั้งสองลำจะเข้าร่วมในฝูงบิน เอช225เอ็ม ที่มีประจำการอยู่แล้ว 6 ลำ โดยจะนำมาใช้ในภารกิจเพื่อการค้นหาและกู้ภัยในการรบ การค้นหาและกู้ภัย และการขนส่งกำลังพล

เอช 225เอ็ม เป็นเฮลิคอปเตอร์ใบพัดแฝดแบบ 11 ตัน รุ่นที่ได้รับความไว้วางใจจากกองทัพอากาศของชาติต่างๆ ทั่วโลก ให้เป็นสิ่งที่ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการรบ เนื่องด้วยความแข็งแกร่งทนทานและความเร็วในการทำการบินที่เป็นเลิศ เอช225เอ็ม เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบการบินอัตโนมัติแบบ 4 แกนอันมีชื่อเสียง นอกจากนี้ เฮลิคอปเตอร์อเนกประสงค์รุ่นนี้ยังสามารถติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆ ได้หลากหลายเพื่อให้เหมาะสมกับแต่ละภารกิจ ปัจจุบันมีการใช้เฮลิคอปเตอร์รุ่นนี้เกือบ 90 ลำ ประจำการใน 6 ประเทศทั่วโลก และได้ผ่านจำนวนการปฏิบัติการรวม 100,000 ชั่วโมงแล้ว