อพท.จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน

28

องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. โดยสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) จัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ช 2 วัน 1 คืน เส้นทาง พัทยา-หัวหิน ระยะทาง 120 ไมล์ทะเล แวะชมแหล่งท่องเที่ยวทางทะเล เกาะไผ่ เกาะล้าน และอุทยานราชภักดิ์ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญบนฝั่งเขต ชะอำ-หัวหิน

นายธิติ จันทร์แต่งผล รักษาการผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง (อพท.3) เปิดเผยว่า สืบเนื่องมาจากเป้าหมาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศไทยในระยะ 20 ปีของรัฐบาล จะมุ่งไปสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ และกระจายรายได้อย่างเป็นธรรมทั่วถึง

อพท. จึงเชิญภาคีศูนย์อำนวยการการท่องเที่ยวกองทัพเรือ ทัพเรือภาค 1 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สาขาพัทยา ภาคเอกชน และชุมชน เข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ชให้ได้มาตรฐานสากล โดยมอบหมายให้คณะที่ปรึกษาดำเนินการศึกษา และพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทางระหว่าง พัทยา–หัวหิน พร้อมทั้งจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวตามเส้นทางเดินเรือดังกล่าว การดำเนินการได้คำนึงถึงการพัฒนา และส่งเสริมตลาดการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างมีดุลยภาพและยั่งยืน สร้างสรรค์กิจกรรมท่องเที่ยวที่สอดคล้องกับความสนใจของนักท่องเที่ยว และตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายที่มีความสนใจเฉพาะด้าน

ผลการดำเนินงานได้จัดทำเส้นทางเดินเรือใบและเรือยอร์ช โดยเริ่มจาก พัทยา-เกาะไผ่-หัวหิน-เกาะล้าน-พัทยา เป็นทริป 2 วัน 1 คืน ระยะทาง 120 ไมล์ทะเล ระหว่างเดินทางนักท่องเที่ยวสามารถแวะทำกิจกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิ การท่องเที่ยวชายหาด การดำน้ำดูปะการังที่เกาะไผ่ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าชายเลน ณ วนอุทยานปราณบุรี เป็นต้น

ในส่วนของภาคเอกชน ได้ตอบรับต่อการดำเนินโครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน เป็นอย่างดี โดยมีผู้ประกอบการ เช่น โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ พัทยา และบริษัททัวร์ที่อยู่ในเครือข่าย รวมถึง เรซเซอร์ มารีน่า อำเภอปราณบุรี ได้แสดงความพร้อมของการรองรับนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจจะหาประสบการณ์การท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช และโปรแกรมการท่องเที่ยวที่ทาง อพท. และทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาในครั้งนี้

ทางด้านการตลาด เมื่อดำเนินโครงการแล้วเสร็จ อพท. จะประสานความร่วมมือกับ ททท. ในการส่งเสริมการตลาดคุณภาพทั้งในและต่างประเทศ โดยเจาะกลุ่มที่มีความสามารถในการใช้จ่ายสูง และนักท่องเที่ยวกลุ่มเฉพาะ หรือ Niche Market เพื่อก้าวเดินสู่ความเป็นคุณภาพ และสร้างรายได้อย่างยั่งยืนไปพร้อมกัน

ทั้งนี้ คาดว่าโครงการพัฒนาและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวเดินเรือใบและเรือยอร์ช เส้นทาง พัทยา-หัวหิน และการจัดกิจกรรมทดสอบเส้นทางครั้งนี้ จะช่วยผลักดันให้ตลาดนักท่องเที่ยวเรือใบและเรือยอร์ชของทะเลอ่าวไทย มีความคึกคัก กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่าย ช่วยเสริมสร้างรายได้ ขยายการจ้างงานในพื้นที่พิเศษเมืองพัทยาและพื้นที่เชื่อมโยง และช่วยสนับสนุนประเทศไทย ให้สามารถมุ่งไปสู่การเป็น Marina Hub ตามแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวของรัฐบาลต่อไป