“AMA” ทุ่ม 381 ลบ. ถอยเรือบรรทุกลำใหม่ น้ำหนักบรรทุกทะลุ 82,000 ตัน

29

“AMA” ทุ่ม 381 ลบ. ถอยเรือบรรทุกลำใหม่
น้ำหนักบรรทุกทะลุ 82,000 ตัน บุ๊ครายได้ Q3/60

“อาม่า มารีน” ซื้อเรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมีลำใหม่ มูลค่า 381.92 ลบ. ส่งผลน้ำหนักบรรทุกรวมของกองเรือเพิ่มขึ้นเป็น 82,981 เดทเวทตัน คาดเดินหน้าให้บริการ และรับรู้รายได้ Q3/60

นายพิศาล รัชกิจประการ กรรมการผู้จัดการ บริษัท อาม่า มารีน จำกัด (มหาชน) หรือ AMA เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนซื้อเรือบรรทุกน้ำมัน และสารเคมีลำใหม่ 1 ลำ ได้แก่เรือ Mt. Global Jupiter กับ ALAVANCA INC. โดยมีมูลค่าสัญญารวม 11,200,000 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ 381,920,000 บาท (โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน 34.10 บาทต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐอเมริกา) โดยเรือลำใหม่นี้มีน้ำหนักบรรทุก 13,001 เดทเวทตัน ส่งผลให้ภายหลังการลงทุนซื้อเรือลำดังกล่าว กองเรือบรรทุกน้ำมันของบริษัทฯจะมีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 9 ลำเป็น 10 ลำ และมีน้ำหนักบรรทุกรวม เพิ่มขึ้นจาก 69,980 เดทเวทตัน เป็น 82,981 เดทเวทตัน หรือคิดเป็นเพิ่มขึ้น 18.57%
โดยในการลงทุนซื้อเรือในครั้งนี้บริษัทฯใช้เงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนในสัดส่วนร้อยละ 20 ของมูลค่าเรือทั้งหมด และใช้เงินที่ได้จากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินในสัดส่วนร้อยละ 80 ของมูลค่าเรือทั้งหมด ซึ่งหลังจากการลงทุนซื้อเรือลำดังกล่าวบริษัทฯมีแผนที่จะนำไปให้บริการขนส่งสินค้าเหลวไปยังภูมิภาคเอเชียตะวันออก เช่นจีน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น เป็นต้น รวมถึงภูมิภาคเอเชียใต้ เช่น อินเดีย ศรีลังกา และบังคลาเทศ เป็นต้น ซึ่งจะส่งผลให้บริษัทมีรายได้จากการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือเพิ่มขึ้น โดยบริษัทฯจะรับมอบเรือลำใหม่ในวันที่ 15 สิงหาคม 2560 และจะสามารถเริ่มให้บริการขนส่ง รวมถึงสามารถรับรู้รายได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปี 2560

“การเพิ่มกองเรือในครั้งนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพในการให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเรือลำดังกล่าวจะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯในปีนี้เติบโตได้ตามเป้าหมายที่ได้วางไว้” นายพิศาลกล่าว