ฟังไอเดียจากผู้ชนะเลิศออกแบบโลโก้ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์

130

เยาวชนในประเทศไทยมีความสามารถซ่อนอยู่ในตัวอย่างล้นเปี่ยม และเป็นที่ยอมรับในเรื่องของศักยภาพทางด้านความคิดสร้างสรรค์ และการคิดนอกกรอบอย่างไร้ขีดจำกัด ล่าสุด กับอีกหนึ่งความภาคภูมิใจในความสามารถของเยาวชนในเชิงศิลปะและการออกแบบ

บริษัท ไทยน้ำทิพย์ จำกัด นำโดย นายพรวุฒิ สารสิน ประธานกรรมการ ชื่นชมความสามารถของ 7 เยาวชนไทย ผู้ชนะ ในกิจกรรม ‘การประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์’ พร้อมมอบรางวัลทุนการศึกษามูลค่ารวม 2 แสนบาท โดยรางวัลชนะเลิศเป็นของ ‘นายจักรภัทร ทาจันทร์’ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ที่ผ่านการคัดเลือกจากผลงานของเยาวชนทั่วประเทศที่ให้ความสนใจเข้าร่วมประกวด

นายจักรภัทร ทาจันทร์ นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยรังสิต เยาวชนคนเก่งผู้เป็นเจ้าของผลงานชนะเลิศโลโก้ครบรอบ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์ กล่าวว่า “ผมเริ่มต้นออกแบบโลโก้จากการศึกษาความเป็นมาของบริษัทไทยน้ำทิพย์ ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มโคคา-โคลา จึงได้ไอเดียการดีไซน์ เลข 60 ปีให้เชื่อมโยงกับโลโก้โคคา-โคลา และนำมาดัดแปลงให้ส่วนปลายของเลข 6 คล้ายกับริบบิ้นเพื่อแทนความหมายของการฉลองครบรอบความสำเร็จ 60 ปีของบริษัทไทยน้ำทิพย์ พร้อมทั้งเลือกใช้สีแดงเป็นหลักเพื่อนำเสนอความแข็งแกร่งมั่นคงของบริษัทฯ และเป็นที่จดจำของผู้พบเห็น”

นายจักรภัทร อายุ 21 ปี ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นปีที่ 3 คณะนิเทศศาสตร์ สาขามัลติมีเดียของมหาวิทยาลัยรังสิต ยามว่างน้องจักรภัทรชอบศึกษาโปรแกรมต่างๆ ที่ใช้ในการสร้างสรรค์งานกราฟิกและการออกแบบทั้งในรูปแบบวิดีโอและภาพนิ่ง อีกทั้งยังชอบออกแบบผลงานศิลปะเพื่อส่งเข้าประกวดโดยผ่านการประกวดมาหลายเวที ซึ่งครั้งนี้นับว่าเป็นเวทีแรกที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในอนาคต น้องจักรภัทรใฝ่ฝันอยากทำงานเป็นครีเอทีฟในวงการภาพยนตร์โฆษณาที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียง

กิจกรรม ‘การประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์’ เป็นกิจกรรมที่บริษัทไทยน้ำทิพย์จัดขึ้นมาเพื่อเชิญชวนเยาวชนตั้งแต่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย อาชีวศึกษา จนถึงนักศึกษาระดับปริญญาตรีร่วมส่งผลงานการออกแบบโลโก้เข้าร่วมประกวด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสและสนับสนุนความสามารถของเยาวชนไทยในด้านศิลปะและการออกแบบที่สามารถนำไปต่อยอดและใช้ได้จริงในเชิงธุรกิจการตลาดและการพาณิชย์ และเพื่อเป็นการตอกย้ำความสามารถของเยาวชนไทยให้เป็นที่ยอมรับในวงกว้างและ เฉิดฉายออกสู่สายตานานาชาติมากยิ่งขึ้น ซึ่งหนึ่งในรางวัลของกิจกรรมครั้งนี้ คือ ไทยน้ำทิพย์จะนำโลโก้ของผู้ชนะเลิศไปใช้เพื่อเป็นโลโก้ครบรอบ 60 ปี และใช้ในสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ตลอดปี 2562

น้องๆ 7 คนที่ชนะการออกแบบโลโก้ครบรอบ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์ และได้รับรางวัลทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตรแทนคำขอบคุณจากบริษัทฯ มูลค่ารวม 2 แสนบาท ได้แก่

  1. รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินสดมูลค่า 100,000 บาท คือ นายจักรภัทร ทาจันทร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต จากจังหวัดปทุมธานี
  2. รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล ได้รับเงินสดมูลค่า 50,000 บาท คือ นางสาวจิรัชญา ยันตกิจ โรงเรียนมัธยมวัดนายโรง จากกรุงเทพมหานคร
  3. รางวัลชมเชย จำนวน 5 รางวัล ได้รับเงินสดมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวม 50,000 บาท ได้แก่ นายจิรภัทร จตุรภัทรพงศ์ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จากจังหวัดสงขลา นายภานุวัตน์ สุนทโรทัย คณะดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จากกรุงเทพมหานคร นางสาวพรกมล ภิรมย์น้อย คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จากจังหวัดชลบุรี นางสาวพศิกา ปฐมวงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จากจังหวัดลำปาง นางสาววราพร รัตนคันฉ่อง คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง จากกรุงเทพมหานคร

สามารถรับชมบรรยากาศภายในงานประกาศผลรางวัลกิจกรรม ‘การประกวดออกแบบโลโก้ครบรอบ 60 ปี ไทยน้ำทิพย์’ ได้ที่ Https://drive.google.com/file/d/1IBlX75ojdnld4_J8SjoQNInrZ0ILgz7C/view?usp=sharing