คอตโต้ สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝีมือเยาวชนสู่เวทีอาเซียน

26

“คอตโต้” ผู้นำสินค้ากระเบื้องเซรามิกปูพื้น/บุผนัง โดยนายณัฏฐ์ เจนสิราสุรัชต์ ผู้จัดการเทคนิค และบริการติดตั้ง (ท่านแรกจากซ้าย) บริษัท เอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ผู้ดูแลโครงการการสนับสนุน  การพัฒนาทักษะ และฝีมือแรงงานเยาวชนไทยให้มีศักยภาพและมาตรฐานในระดับแนวหน้า  นำทีมเข้าร่วมให้คำปรึกษา แนะนำเทคนิคการปูกระเบื้องระดับมืออาชีพให้กับผู้แทนเยาวชนไทยที่เข้าร่วมการแข่งขันในระดับอาเซียนกับประเทศสมาชิกอีก 10 ประเทศ ในงานการแข่งขันฝีมือแรงงานระดับอาเซียน (WorldSkills ASEAN Bangkok 2018)  ที่คอตโต้ให้การสนับสนุน มาอย่างต่อเนื่องนับเป็นครั้งที่ 12 ซึ่งนับเป็นมหกรรมการแข่งขันทางด้านการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยในปีนี้  ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ  จัดขึ้น ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

คอตโต้ได้ให้การสนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียน มาตั้งแต่ปีเริ่มแรกจวบจนปัจจุบัน ด้วยเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานในระดับเยาวชน เพื่อตอกย้ำ ให้ทั่วโลกได้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชน และแรงงานที่จะพัฒนาทักษะฝีมือให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น และนับเป็นความภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างผลผลิตเพชรเม็ดงามสู่วิชาชีพปูกระเบื้อง

การแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนนี้ นับเป็นมหกรรมการแข่งขันทางด้านการศึกษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ การแข่งขัน ครอบคลุมทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมจริง โดยมีผู้แข่งขันที่ชำนาญทักษะแต่ละสาขาอาชีพที่มีความเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล จากตัวแทนประเทศสมาชิกอาเซียน 10 ประเทศ โดยมีกำหนดจัดขึ้นทุก ๆ 2 ปี

การแข่งขันฝีมือแรงงานยังเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานระหว่างตัวแทนผู้นำจากกลุ่มอุตสาหกรรม ผู้แทนจากกลุ่มการศึกษา ทั้งจากภาครัฐและเอกชน ประสบการณ์และความสำเร็จจากการแข่งขันสะท้อนถึงความมุ่งมั่นและความตั้งใจของผู้เข้าร่วมการแข่งขันและผู้ที่อยู่เบื้องหลังในการฝึกทักษะฝีมือของผู้เข้าร่วมแข่งขัน นอกจากนี้ การการแข่งขันฝีมือแรงงานอาเซียนยังเป็นเวทีที่จะจุดประกายแรงบันดาลใจในการเข้าสู่สายอาชีพที่ต้องใช้ทักษะและฝีมือให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมชมงาน www.cotto.com