จาร์เค็น พาสื่อ เยี่ยมชมงานออกแบบ-ตกแต่ง โรงละคร สิงห์ดีลักษณ์

37

จาร์เค็น ต้อนรับสื่อมวลชน เยี่ยมชมงานออกแบบ-ตกแต่งสถาปัตยกรรมภายใน
โรงละคร สิงห์ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียเตอร์

Advertisement

บริษัท จาร์เค็น จำกัด ผู้ดูแลและผู้ออกแบบตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในทั้งหมดของโรงละคร สิงห์ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียร์เตอร์ โรงละครลอยได้แห่งแรกของโลก โดยมีนายอรรถพล วิบูลยานนท์ ผู้อำนวยการงานออกแบบสถาปัตยกรรมภายใน ร่วมเป็นวิทยากรพร้อมให้การต้อนรับสื่อมวลชนในโอกาสเข้าเยี่ยมชมความงดงามของการออกแบบตกแต่งสถานที่ต่าง ๆ ภายในโรงละคร ที่หยิบยกเอาความเชื่อและนาฎยกรรมสมัยโบราณมาถ่ายทอดสู่ความเป็นสากล จนได้รับความสนใจจากนักออกแบบชั้นนำระดับโลกด้วยรางวัลด้านการออกแบบยอดเยี่ยมจากเวทีการประกวดระดับภูมิภาคเอเซียแปซิฟิคเมื่อต้นปีที่ผ่านมา พร้อมร่วมชมการแสดงรูปแบบใหม่ของไทยอย่าง KAAN presented by SINGHA CORPORATION ณ โรงละคร สิงห์ดีลักษณ์ ซีเนมาติก เธียร์เตอร์ พัทยา จ.ชลบุรี