รพ.ธนบุรี ร่วมบริจาคโลหิต สานต่อแคมเปญ #เป็นห่วงนะ

25

เมื่อเร็ว ๆ นี้ นายแพทย์วชิรบุณย์ ศาสตระรุจิ ผู้อำนวยการฝ่ายแพทย์ โรงพยาบาลธนบุรี ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ผนึกพลังจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3 ปี 2561 สานต่อแคมเปญ #เป็นห่วงนะ อย่างต่อเนื่อง เพื่อนำไปสมทบแก่สภากาชาดไทยไว้ช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยในยามฉุกเฉิน และช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตในการรักษาพยาบาล อีกทั้งต้องการให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมในการทำความดีต่อชีวิตให้ผู้อื่น ปลูกฝังให้ทุกคนเอาใจใส่กับสุขภาพที่ดี โดยมีแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ และผู้รับบริการ มาร่วมบริจาคกันอย่างคับคั่ง ณ โรงพยาบาลธนบุรี