จ้องคอมพ์นานเกินไปทำอย่างไรดี

34

ขอบคุณข้อมูลจากโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โดยรศ.พญ.งามจิตต์ เกษตรสุวรรณ