ชื่นชมแกรมมี่-ไมค์ เพลง “ระวังสาหล่า (หมาบ้า)” ให้ความรู้ประชาชน

193

สถานการณ์ของโรคพิษสุนัขบ้าในปีนี้พบว่ามีรายงานการตรวจพบเชื้อในสัตว์และมีผู้เสียชีวิตในหลายพื้นที่ ซึ่งหลายภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้เห็นความสำคัญและร่วมกันรณรงค์เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า หนึ่งในนั้นคือคุณมานะชัย ทองมี จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนามะตูม อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ได้แต่งเนื้อเพลงที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยใช้ทำนองเพลง “กลับคำสาหล่า” ของคุณไมค์ ภิรมย์พร เผยแพร่ในสื่อโซเชียลต่างๆ

ซึ่งกรมควบคุมโรค พิจารณาแล้วเห็นว่าเนื้อหาเป็นประโยชน์ จึงได้ประสาน คุณมานะชัย ทองมี เพื่อขออนุญาตนำเนื้อหาและบทเพลงนี้มาใช้เผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนต่อไป

นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า กรมควบคุมโรค ได้ประสานไปยังบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เพื่อขออนุญาตใช้ทำนองเพลงกลับคำสาหล่า มาใช้เป็นทำนองประกอบเพลง “ระวังสาหล่า (หมาบ้า)” ได้รับการตอบรับและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี โดยให้ความอนุเคราะห์ทำนองเพลงและนักร้องร่วมบันทึกเสียง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ครั้งนี้ ซึ่งได้รับเกียรติจากคุณไมค์ ภิรมย์พร เป็นผู้ขับร้องเพลงด้วยตัวเอง โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปและประชาชนกลุ่มเสี่ยง (ผู้ที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมและผู้ที่ถูกสัตว์กัดหรือข่วน) ได้รับความรู้อย่างต่อเนื่อง พร้อมรับมือและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าได้อย่างทันท่วงที ที่สำคัญเข้าถึงง่าย เพราะเป็นทำนองเพลงที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก และนักร้องก็มีประชาชนชื่นชอบจำนวนมากเช่นกัน

ทั้งนี้ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ขอแสดงความชื่นชมบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และคุณไมค์ ภิรมย์พร ที่ร่วมรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า โดยร้องเพลง “ระวังสาหล่า (หมาบ้า)” ในทำนองเพลงกลับคำสาหล่า เพื่อให้เข้าถึงประชาชนได้ง่าย และมีความรู้ในการป้องกันโรค

ในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนประชาชนและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข ร่วมชมและรับฟังบทเพลง “ระวังสาหล่า (หมาบ้า)” ได้ทาง https://youtube.com/watch?v=weHMcN0JBzk พร้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวัน และเผยแพร่ต่อให้คนอื่นๆ ได้รับประโยชน์และรู้ถึงแนวทางในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

อย่างไรก็ตาม กรมควบคุมโรค ขอแนะนำวิธีลดความเสี่ยงถูกสุนัขกัดด้วย “คาถา 5 ย.” ดังนี้ 1.อย่าแหย่ ให้สุนัขโมโห โกรธ 2.อย่าเหยียบ หาง หัว ตัว ขา หรือทำให้สุนัขหรือสัตว์ต่างๆ ตกใจ 3.อย่าแยก สุนัขที่กำลังกัดกันด้วยมือเปล่า 4.อย่าหยิบ ชามข้าวหรือเคลื่อนย้ายอาหารขณะที่สุนัขกำลังกินอาหาร และ 5.อย่ายุ่ง หรือเข้าใกล้กับสุนัขหรือสัตว์ต่างๆ นอกบ้านที่ไม่มีเจ้าของหรือไม่ทราบประวัติ สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422