แฟรนไชส์ “Pingu’s English” รับประกาศนียบัตร “Franchise Standard Awards 2018”

143

ดร. นิพัทธ์ อึ้งปกรณ์แก้ว (ขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด เจ้าของลิขสิทธิ์ “Pingu’s English” (หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุ) ในประเทศไทย เข้ารับประกาศนียบัตร “Franchise Standard Awards 2018” ในฐานะผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจในระบบแฟรนไชส์ โดยมี นางกุลณี อิศดิศัย (ซ้าย) อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ให้เกียรติเป็นประธานมอบหนังสือรับรอง ณ ศูนย์ฝึกอบรมพัฒนาธุรกิจการค้า ชั้น 6 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อเร็วๆ นี้

***สำหรับหนังสือรับรอง Franchise Standard Awards 2018 คือการรับรองธุรกิจแฟรนไชส์ที่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินตามมาตรฐานคุณภาพแฟรนไชส์ประจำปี 2018 ทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ด้านการนำองค์กร, ด้านกลยุทธ์,ด้านลูกค้า,ด้านการวัดวิเคราะห์และการจัดการความรู้,ด้านบุคลากร,ด้านการปฏิบัติการ และด้านผลลัพธ์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

***ทั้งนี้ Pingu’s English คือ หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัยตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของ Linguaphone Group (สหราชอาณาจักร) ที่แพร่หลายกว่า 30 ประเทศทั่วโลกและได้เข้ามาในประเทศไทยตั้งแต่ปี 2009 โดยมีโรงเรียนภาษาอังกฤษพิงกุ (Pingu’s English School) และสถานศึกษาปฐมวัยกว่า 20 แห่งทั่วประเทศไทยที่ใช้หลักสูตรภาษาอังกฤษพิงกุในปัจจุบัน ผู้ประกอบการ หรือสถานศึกษาปฐมวัยที่สนใจ “Pingu’s English” สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท คลับอะคาเดเมีย จำกัด www.clubacademia.co.th และโทรศัพท์ 081 958 0085