มูลนิธิหัวใจ ร่วมกับ สก๊อต รังนกแท้ เชิญร่วม “เดินเพื่อสุขภาพวันหัวใจโลก 2018”

34

มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สก๊อต รังนกแท้ ยูโรเปียนแพร์ เฟลเวอร์ เชิญร่วมงาน “เดินเพื่อสุขภาพวันหัวใจโลก 2018”

เนื่องในวันหัวใจโลก และเพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพหัวใจที่แข็งแรงและรู้เท่าทันทุกปัญหา (โรค) หัวใจ!! สก๊อต รังนกแท้ ยูโรเปียนแพร์ เฟลเวอร์ ร่วมสนับสนุนการจัดงาน “เดินเพื่อสุขภาพวันหัวใจโลก 2018”  ชวนหนุ่มสาวรุ่นใหม่และคนรักสุขภาพ มาร่วมเดินเพื่อสุขภาพ สร้างหัวใจให้แข็งแรงไปพร้อมกัน ในระยะทาง 2.5 กิโลเมตร พร้อมกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ ตรวจหาความเสี่ยงโรคหัวใจเบื้องต้นจากทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อรับคำปรึกษาและคำแนะนำ รวมถึงชมการสาธิตทำ CPR โดยผู้เชี่ยวชาญ

พิเศษ!! สำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม เพียงร่วมสนุกกับฐานกิจกรรม“หัวใจดี เพื่อสุขภาพดีอย่างยั่งยืน” ของ สก๊อต รังนกแท้ ยูโรเปียนแพร์ เฟลเวอร์ ทั้ง 4 ฐาน ลุ้นรับของที่ระลึกมากมาย มาร่วม “เดิน” เพื่อสุขภาพหัวใจกัน ในวันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2561 เวลา 05.00 – 09.00 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข
รายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.scotch.co.th