SACICT เชิญชมนิทรรศการ “หัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย”

34

เมื่อวันพุธที่ 12 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา นายวิชชากร จันทรศิริ ผู้ช่วยผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ เป็นประธานเปิดนิทรรศการ “หัตถกรรมที่ใกล้สูญหาย” จัดขึ้นภายในหอหัตถศิลป์ระหว่างประเทศ ภายในนิทรรศการนำเสนอองค์ความรู้เกี่ยวกับงานหัตถกรรมที่ใกล้สูญหายทั้งของไทยและของกลุ่มประเทศอาเซียน อาทิ งานไม้ เครื่องมุก และเครื่องจักสาน

ทั้งนี้จะเปิดให้เข้าชมทุกวัน ณ SACICT CRAFT CENTER ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ (องค์การมหาชน) ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป