แม่โคอารมณ์ดี หมัดเด็ด โยเกิร์ตออร์แกนิค จากไทย-เดนมาร์ค

211

ตลาดสินค้าออร์แกนิค เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในเมืองไทย จากกระแสการดูแลสุขภาพพร้อมความรู้ความเข้าใจและกำลังจ่ายของผู้บริโภคที่มีมากขึ้น ทำให้สินค้าอย่างโยเกิร์ต ซึ่งเดิมทีก็มีประโยชน์ต่อสุขภาพมากอยู่แล้ว ได้ใช้แนวทางของออร์แกนิคมาเป็นจุดขาย ล่าสุดคือผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตออร์แกนิคของ ไทย-เดนมาร์ค  ซึ่งเป็นแบรนด์นมที่อยู่ในความคุ้นเคยของคนไทยมานานแสนนาน 

ล่าสุด อ.ส.ค. ผู้ผลิตและจำหน่ายนมไทย-เดนมาร์ค ได้เปิดตัวผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตออร์แกนิค ตราไทย-เดนมาร์ค มอร์แกนิคขึ้น โดยเปิดตัว2 รสชาติใหม่นำออกสู่ตลาดอย่างเป็นทางการ ภายใต้สโลแกน Happy Cows , Healthy Milk , Happy Earth “คัดสรรสิ่งดีที่สุดตั้งแต่อาหารเลี้ยงวัว จนถึงกระบวนการผลิตที่ไร้สารเคมี แม่โคถูกเลี้ยงอย่างมีความสุข เพื่อให้น้ำนมที่มีแคลเซียมธรรมชาติสูง ได้ประโยชน์และสุขภาพเต็มร้อย และเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่า”

ดร.ณรงค์ฤทธิ์  วงศ์สุวรรณ  ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.)   เปิดเผยว่า  การเปิดตัวในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ไทย-เดนมาร์ค ให้เป็นสินค้าระดับพรีเมี่ยม (most premium product) สร้างภาพลักษณ์เชิงคุณภาพ (quality image maker) ใหักับสินค้า

ซึ่งปัจจุบัน อ.ส.ค. มีผลิตภัณฑ์ที่เป็นสินค้าออร์แกนิค ได้แก่ นมพาสเจอร์ไรส์ออร์แกนิค ขนาด 190 มล.  ราคา  40  บาท/ขวด โดยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดคือ โยเกิร์ตออร์แกนิค รสธรรมชาติ ขนาด 120 กรัม ราคา  30  บาท/ถ้วย และ โยเกิร์ตออร์แกนิค รสน้ำผึ้งออร์แกนิค  ขนาด 120 กรัม  ราคา  30  บาท/ถ้วย  โดยผลิตภัณฑ์ทั้งหมดวางแผนจำหน่ายใน  4 ช่องทางคือ ร้านค้าThai-Denmark สาขาทีโอที และสาขาตลาดอ.ต.ก.,ร้านค้าสหกรณ์ อ.ส.ค. จำกัด,ร้านท่องเที่ยวเชิงเกษตร ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ขณะเดียวกันยังวางจำหน่ายที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตหลายแห่ง

“ผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคภายใต้ตราสินค้า ไทย-เดนมาร์คมอร์แกนิค ถือเป็นตัวอย่างของสินค้าที่มีคุณค่าและกำไรสูง (high profit zone) ช่วยยกระดับภาพลักษณ์ด้านราคาให้กับสินค้าหลัก (mainstream) แต่ในขณะเดียวกัน ก็ช่วยเพิ่มยอดขายกลุ่มผลิตภัณฑ์นมออร์แกนิคในปี 2561 ด้วย โดย ในช่วงเปิดตลาดใน 3 เดือนแรก อ.ส.ค. สามารถทำยอดขายได้ไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาทและภายในปี 2564 อ.ส.ค. ตั้งเป้ายอดขายที่ 8 ล้านบาท”    ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

สำหรับตลาดนมออร์แกนิคเป็นตลาดเฉพาะกลุ่ม (Niche Market)  เป็นกลุ่มคนชั้นกลางช่วงวัย 30 ปีขึ้นไปที่เริ่มใส่ใจสุขภาพของตัวเองและครอบครัว รวมทั้งกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันมารับประทานอาหารคลีนที่ผ่านการปรุงแต่งน้อยที่สุดมากขึ้น  โดย อ.ส.ค.ได้วางกลุ่มเป้าหมายมุ่งทำตลาดใน  2 กลุ่มคือ  กลุ่มผู้บริโภคที่ดูแลสุขภาพ อายุ 35-45 ปี มีการตัดสินใจซื้อจะคำนึงถึงประโยชน์ต่อสุขภาพและคุณภาพของสินค้า มีความเฉพาะเจาะจงในการเลือกตราสินค้าเป็นที่รู้จัก น่าเชื่อถือ และกลุ่มเป้าหมายทุกคน เป็นครอบครัว อาศัยอยู่ในเขตชุมชนเมือง มีความฉลาดเลือก สรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีประโยชน์

สำหรับผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคทั้ง 3 ชนิดของ อ.ส.ค.ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่ามีความปลอดภัยในทุกขั้นตอนตั้งแต่การเลี้ยงโคนมให้เติบโตในแปลงธรรมชาติไร้ความเครียด เนื่องจากอ.ส.ค.มีการเลี้ยงโดยใช้ระบบอินทรีย์ทุกขั้นตอนและได้ถูกรับรอง เป็นฟาร์มโคนมเกษตรอินทรีย์ แห่งแรกของประเทศไทยและในอาเซียนจากกรมปศุสัตว์   จึงได้น้ำนมดิบผลิตเป็นนมพาสเจอร์ไรส์ สดใหม่ เป็นน้ำนมโคสดแท้ 100% ไม่ผสมนมผง มีกรดไขมันชนิดโอเมก้า-3, โอเมก้า 6 และ CLA สูงกว่าน้ำนมดิบปกติทั่วไปส่วนโยเกิร์ตใช้น้ำตาลออร์แกนิคที่มาจากอ้อย ที่ปลอดสารเคมี 100%   ใช้เชื้อจุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหาร ทั้งหมด 4 ชนิด เพิ่มจากสูตรปกติ 1 สายพันธุ์ คือ L.casei  (ช่วยในเรื่องการขับถ่าย สามารถทนต่อกรดในกระเพาะอาหาร และจุลินทรีย์ชนิดดี ช่วยย่อยและดูดซึมอาหาร รวมถึงดูดซึมวิตามินและแร่ธาตุได้ดี)  ส่วนโยเกิร์ต รสน้ำผึ้งออร์แกนิค คัดสรรน้ำผึ้งแท้เดือนห้า 100% (น้ำผึ้งเดือนห้าเป็นน้ำผึ้งช่วงหน้าแล้ง ดอกไม้ทั้งหลายกำลังบาน น้ำผึ้งที่เก็บในช่วงนี้จะมีความชื้นน้อย มีความเข้มข้นสูงมาก)

คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์ออร์แกนิคของ อ.ส.ค. คือแม่โคถูกเลี้ยงอย่างมีความสุข สิ่งที่ได้ก็คือน้ำนมธรรมชาติจากแม่โคอารมณ์ดี  เพื่อให้น้ำนมมีแคลเซียมธรรมชาติสูง ได้ประโยชน์และสุขภาพเต็มร้อย เมื่อเปรียบเทียบกับน้ำนมโคปกติทั่วไป มีส่วนช่วยในการลดไขมันในเส้นเลือด ลดความเสี่ยงการเป็นมะเร็ง บำรุงเซลล์สมอง