วิศวกรไทยในยุค 4.0 วสท. ขานรับการพัฒนาที่ไม่เคยหยุดนิ่ง

65

โลกเจริญได้เพราะมีศาสตร์ทางด้านวิศวกรรม “วิศวกร” คือ อาชีพของผู้สร้าง อาชีพวิศวกรจึงต้องพัฒนาความรู้ความสามารถของตัวเองอยู่เสมอ เพื่อให้ก้าวทันยุคที่สังคมโลกกำลังเปลี่ยนไปทุกขณะ และศูนย์กลางทางมาตรฐานและความรู้ของวิศวกรในประเทศไทยก็คือ “สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ซึ่งก่อตั้งมาเป็นปีที่ 74

วิศวกรรม 4.0 หนุนการพัฒนาประเทศ
ดร.ธเนศ วีระศิริ นายก วสท. กล่าวว่า วสท. เป็นศูนย์รวมของการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิศวกรรม เมื่อมีการพัฒนาความรู้ไปในทิศทางใด วสท. จะทำหน้าที่เผยแพร่ความรู้ให้กับกับวิศวกรอย่างต่อเนื่อง และจะมีการจัดงานใหญ่ประจำปีภายใต้ชื่อ “วิศวกรรมแห่งชาติ” ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “วิศวกรรม 4.0” เพื่อรองรับนโยบาย “ประเทศไทย 4.0” จากรัฐบาล แสดงความพร้อมของวิศวกรไทย ที่จะเดินหน้าเคียงข้างการพัฒนาประเทศชาติ รวมทั้งการทำงานเพื่อพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้มีความสะดวกสบาย มั่นคง และปลอดภัย

งาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องเพลนารี ฮอลล์ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ มีความพิเศษกว่าการจัดงานในทุก ๆ ปีที่ผ่านมา เนื่องจากในวาระเดียวกัน วสท. ได้รับเลือกจากสมาพันธ์วิศวกรรมแห่งอาเซียน (AFEO) ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม “CAFEO 35” ( Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organizations) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความแข็งแกร่งทางด้านวิศวกรรมต่อวิศวกร และผู้ประกอบการในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้ง 10 ประเทศ รวมทั้งประเทศอื่น ๆ ที่สนใจเข้าร่วมงาน อาทิ ญี่ปุ่น เกาหลี ออสเตรเลีย และจีน ซึ่งจะมีวิศวกรจากประเทศต่าง ๆ เข้าประชุมกว่า 1,000 คน โดยการประชุม CAFEO เคยจัดในเมืองไทยมาแล้ว 2 ครั้ง แต่นับเป็นครั้งแรกที่จัดขึ้นพร้อมกับงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ” จึงกล่าวได้ว่า เป็นโอกาสอันดีในการสร้างภาพลักษณ์ ความร่วมมือ และการต่อยอดทางธุรกิจ รวมทั้งเสริมศักยภาพของ

วสท. ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 75 ในปี 2561
ภาพรวมของการประชุม CAFEO ครั้งที่ 35 จะเป็นการนำเสนอความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของแต่ประเทศ และมีการแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อแบ่งปันประสบการณ์ เครื่องมือ ความรู้ และการระดมสมองเพื่อวางแนวทางการป้องกัน
ความพิเศษอีกด้านของการจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” คือ “คลินิกช่าง” โดยมีวิศวกรอาสาเข้ามาให้คำปรึกษา และในปีนี้ มีโซนหนึ่งที่จะโชว์เรื่องปัญหาของบ้านแบบครบวงจร อาทิ ปั๊มน้ำ เสาเข็ม ฐานราก คาน ทุกอย่างเกี่ยวกับบ้าน รวมไปถึงความปลอดภัยในการอยู่อาศัย ซึ่งหากบ้านไม่ปลอดภัยคุณค่าของความเป็นบ้านก็จะหมดไปด้วย พร้อมกันนี้ประชาชน ที่เข้ามารับคำปรึกษาหรือได้ความรู้แล้ว สามารถเลือกชมอุปกรณ์ที่ช่วยแก้ไขปัญหาต่าง ๆ และซื้อหาได้ในงาน

วิศวกรรมแห่งชาติ ผงาดทั้งอาเซียน
นายทศพร ศรีเอี่ยม ประธานการจัดงานวิศวกรรมแห่งชาติ 2560 เปิดเผยว่า ในฐานะที่ วสท. เป็นองค์กรศูนย์กลางในการให้ความรู้ ยกระดับขีดความสามารถ และพัฒนาวิศวกรในประเทศ ให้เท่าทันกับความเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่เสมอ ประเด็นหลักในการจัดงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” จึงให้น้ำหนักกับการให้ความรู้และประสบการณ์ใหม่ๆ ต่อวิศวกรชาวไทย ผ่านการประชุมสัมมนา ในหลากหลายหัวข้อ อาทิ เทคโนโลยีด้านการป้องกันฟ้าผ่า การจัดการขยะชุมชนแบบยั่งยืน และหัวข้อโครงสร้างบ้าน -อาคารในอนาคต

แนวคิด “IoT” (Internet of Things) เป็นอีกหนึ่งในหัวข้อหลักในการสัมมนา พร้อมส่วนการนำเสนอสินค้าทางเทคโนโลยีภายในงาน โดยจะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของการเชื่อมโยงอุปกรณ์ต่างๆ ด้วยอินเตอร์เน็ต รวมทั้งการนำแนวคิด IoT เข้ามาใช้ในงานวิศวกรรมเพื่อประโยชน์ของชีวิตประจำวัน

Home Safety เป็นอีกประเด็นด้านวิศวกรรมที่อยู่ในความสนใจ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบัน สามารถทำให้ทุกคนสามารถติดตั้งอุปกรณ์ Smoke Detector ที่มีระบบเซ็นเซอร์สำหรับการเตือนภัยไฟไหม้ภายในบ้านหรือห้องพัก ผู้ที่สนใจก็เข้ามาหาความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ Home Safety อันชาญฉลาด สามารถเชื่อมต่อการทำงานผ่านสมาร์ทโฟน

นอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมงาน “วิศวกรรมแห่งชาติ 2560” จะได้รับข้อมูลข่าวสารและการอัพเดทด้านเทคโนโลยีใหม่ๆ อาทิ BIM (Building Information Modeling) ซึ่งจะเข้ามาวิศวกรรมที่จะปฏิวัติวงการก่อสร้าง ด้วย เทคโนโลยี ที่แสดงมุมมองภาพแบบเสมือนจริง สามารถควบคุมการทำงานของวิศวกรและสถาปนิกที่สอดคล้องกัน ครอบคลุมการเลือกใช้และคำนวณวัสดุ การวางระบบต่าง ๆ ของอาคาร นับเป็นการวางแผนการทำงานอย่างเป็นระบบ เพื่อการดำเนินการก่อสร้าง และการใช้งานที่มีประสิทธิภาพ
———————————————
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
โทรศัพท์ 0-2184-4600-9 หรือ www.eit.or.th